Tilpasser innholdet til din skjerm.
Brandbooks spillBrandbooks spill

Velkommen til Norsk Tipping

Velkommen til Norsk Tippings Brandbook på nett. Vi har samlet mormerket og alle spillene på et sted slik at det er lett å få oversikt over de strategiske forankringene, den visuelle kommunikasjonen og alle designelementene.

Norsk Tippings Brandbook på nett er et verktøy i arbeidet med å bygge Norsk Tipping og spillene til sterke merkevarer og skape preferanser hos målgruppene.

Norsk Tippings Brandbook på nett gir profesjonelle miljøer internt i Norsk Tipping så vel som ekstern spisskompetanse et verktøy for å forankre små og store oppgaver i en felles strategisk plattform.

Prosessen med å utvikle, tolke eller dramatisere Norsk Tipping spillmerkevarer starter alltid som en strategisk øvelse, men går raskt over i en kreativ prosess hvor historiefortelling, kommunikativ dramaturgi og design er sentrale virkemidler for å treffe målgruppene i deres behov.

Vi gir drømmen en sjanse

Drømmen er gjennomgående for Norsk Tippings virksomhet, og det er ikke tilfeldig at «Vi gir drømmen en sjanse» er selskapets visjon.

Visjonen kommuniserer flere dimensjoner; drømmen om å vinne, drømmen om å realisere ulike tiltak innen lokale idretts-, og kulturmiljøer og humanitære formål, eller drømmen om å utvikle talentet sitt, bli en stor stjerne. Det er kundenes drømmer som skaper pengene til samfunnsnyttige formål – drømmen om å skrape fram tre like beløp på et Flax-lodd, om at de sju rette lottokulene finner veien ut av trommelen eller at tolver’n i Tipping endelig går inn.

Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping skal tilby ansvarlig spilleglede, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det genereres overskudd til samfunnsnyttige formål. I over 60 år har Norsk Tipping vært en av de største finansielle bidragsyterne til norsk idrett og kultur – og fra 2009 gis det også støtte til frivillige humanitære organisasjoner.


Se film
Norsk Tipping Brandbook